Ataungo euskerea

1.- 2007-07-30 @ 18:39

Zaindikoa

Ill berrie deu Urdangaingo Patxi Auzmendi. Gu bizittako etxen bizi die ta batzea re alkarren ondon daukeu; Aanerrekan. An iziten deu aukerea kobertsazion aitzeko; bateko egoaldie, besteko goraberan bat. Iztun ona, zeatza, alperrik eze esaten ezton orittakoa. Eun baten beana kuntuk artzea jutekok giñen, baiño akabo.
Erriko euskeran da jakinduriñ puskata aundi at betiko galdu deu.
Gue lana eten be jaso ta jaso aitzea da, eztau denboaik galtzeik. Azterketa ta analisik geo etoiko die. Jaso, jaso eta jaso.
A ze lana geon burui jarri diouna!

%d bloggers like this: